Xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản của Việt Nam có những bước phát triển vượt bậc trong những năm vừa qua. Theo số liệu của tổng cục hải quan, xuất khẩu gỗ và lâm sản Việt Nam năm 2018 đã đạt mốc 9.5 tỉ USD, đưa Việt Nam thành nước xuất khẩu gỗ đứng thứ 5 trên thế giới. Định hướng phát phát triển của ngành gỗ đang hướng đến mục tiêu xuất khẩu 25 tỉ USD vào năm 2025, tương ứng mới mức tăng trung bình hơn 20% mỗi năm.

Mỹ là thị trường có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2018 . Trong bối cảnh chiến tranh thương mại nổ ra, Mỹ đã áp mức thuế nhập khẩu 25% đối với hàng đồ gỗ nội thất từ Trung Quốc, từ đây mở ra thêm nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, muốn thâm nhập được vào thị trường Mỹ, sản phẩm xuất khẩu bắt buộc phải tuân thủ theo nhiều qui định khác nghiêm ngặt và khá phức tạp. Đây là vấn đề khó khăn mà các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam gặp phải khi xuất khẩu sang Mỹ.

Bài viết sau hi vọng có thể chia sẽ một vài quy định chính liên quan đến các điều kiện để được nhập khẩu đồ gỗ vào Mỹ.

Một số cơ quan cấp Liên Bang Hoa Kỳ thực hiện quản lý đối với các quy định liên quan tới đồ gỗ.

Cơ QuanPhạm vi
Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm cho Người Tiêu Dùng (CPSC)Tính dễ cháy của các đồ nội thất bọc đệm (đã được đề xuất); các lớp sơn phủ bề mặt có chứa chì; đồ đạc cho trẻ em
Cơ Quan Hải Quan Và Biên Phòng (CBP)Nước xuất xứ đối với hầu hết các sản phẩm nhập khẩu
Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA)Formaldehyde trong gỗ
Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC)Nhãn hàng
Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA)Các tuyên bố sản phẩm hữu cơ  

Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Cho Người Tiêu Dùng (CPSC)

Đạo luật An Toàn Sản Phẩm Cho Người Tiêu Dùng (CPSA)

Tiêu Đề 15, Bộ Luật Pháp Điển Hoa Kỳ, Chương 47, Đoạn 2051-2089 Đạo Luật An Toàn Sản Phẩm Cho Người Tiêu Dùng, được trở thành Luật ngày 27 Tháng Mười Năm 1972, đã được thông qua để thành lập Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Cho Người Tiêu Dùng và xác định thẩm quyền của cơ quan này nhằm bảo vệ công chúng khỏi các nguy cơ thương vong vô lý liên quan tới các sản phẩm tiêu dùng; giúp người tiêu dùng đánh giá mức độ an toàn tương đối của các sản phẩm tiêu dùng, phát triển các tiêu chuẩn an toàn thống nhất cho các sản phẩm tiêu dùng; và thúc đẩy nghiên cứu và điều tra nguyên nhân và phòng ngừa tử vong, ốm bệnh và thương tật có liên quan tới sản phẩm.

Đạo luật năm 2008 về Cải Thiện An Toàn Sản Phẩm cho Người Tiêu Dùng (CPSIA)

Ngày 14 Tháng Tám năm 2008, Tổng Thống Mỹ đã ký ban hành Luật Công 110-314 (Đạo luật Cải Thiện An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng năm 2008). Ngày 12 Tháng Tám, 2011, Tổng Thống Mỹ đã ký ban hành các điều chỉnh cho Đạo Luật, Công Luật 112–28, Ngày 12 Tháng Tám, 2011. Việc Đạo Luật này mang đến cho CPSC các công cụ pháp quy và thực thi luật quan trọng là một phần trong việc sửa đổi và nâng cao một số điều luật do CPSC chịu trách nhiệm quản lý, bao gồm cả Đạo Luật An Toàn Sản phẩm Cho Người Tiêu Dùng.

Chứng chỉ và thử nghiệm bắt buộc bởi bên thứ ba

Đoạn 102 của CPSIA yêu cầu mỗi nhà sản xuất hoặc nhập khẩu của tất cả các sản phẩm người tiêu dùng phải tuân thủ quy định về an toàn sản phẩm cho người tiêu dùng do CPSC thực thi phải đưa ra một chứng chỉ chung về tính phù hợp dựa trên việc thử nghiệm sản phẩm và tuyên bố rằng sản phẩm này tuân thủ với các tiêu chuẩn, quy định, hoặc lệnh cấm đang được áp dụng. Chứng chỉ này phải đi kèm với sản phẩm và sẽ được cung cấp cho nhà bán lẻ hoặc nhà phân phối. Đoạn 102 cũng yêu cầu các nhà sản xuất hay các nhà nhập khẩu các sản phẩm dành cho trẻ em (các sản phẩm được chủ yếu nhằm vào trẻ em 12 tuổi trở xuống) phải khẳng định rằng các sản phẩm tuân thủ mọi tiêu chuẩn liên quan về an toàn sản phẩm bằng cách đưa ra một chứng chỉ về sản phẩm dành cho trẻ em kèm theo các thử nghiệm do một phòng thí nghiệm của bên thứ ba được CPSC chấp thuận và được chứng nhận đạt chất lượng. CPSC cũng có các quy định liên quan tới các chứng chỉ tuân thủ; các quy định này có thể tìm thấy tại 16 CFR 1110.

Những đồ gỗ dành cho trẻ em

Ủy ban An Toàn Sản Phẩm Cho Người Tiêu Dùng (CPSC) đặt ra quy định về chì trong hàng tiêu dùng, đặc biệt là sản phẩm dành cho trẻ em. Đạo luật năm 2008 về Tăng Cường An Toàn Sản Phẩm Cho Người Tiêu Dùng (CPSIA) đã thiết lập giới hạn hàm lượng chì cho các sản phẩm dành cho trẻ em (với giới hạn đặt ra cho phần lớn các sản phẩm của trẻ em là 100 phần triệu (ppm)) và một giới hạn thấp hơn cho sơn và các lớp phủ bề mặt trên các đồ đạc và các sản phẩm dành cho trẻ em.

16 CFR 1303, Chì Trong Sơn Phủ Trên Một Số Loại Đồ Đạc (Đồ Đạc của Trẻ Em)

Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm cho Người Tiêu Dùng tuyên bố rằng sơn và các vật liệu phủ bề mặt của hàng tiêu dùng có chứa chì hoặc các hợp chất chì và trong đó hàm lượng chì (tính là kim loại chì) vượt quá 0,009 phần trăm (90 ppm) của trọng lượng tổng hàm lượng các chất không bay hơi của sơn hoặc trọng lượng lớp sơn khô (sơn và các vật liệu phủ bề mặt tương tự này được gọi trong tài liệu này là “sơn có chì”) là các sản phẩm độc hại bị cấm theo Điều 8 và 9 của Đạo Luật An Toàn Sản PHẩm cho Người Tiêu Dùng (CPSA), 15 USC 2057 and 2058. (Lưu ý thêm Đoạn 101(f) của Đạo Luật năm 2008 về Tăng Cường An Toàn Sản Phẩm cho Người Tiêu Dùng (CPSIA), Công Luật 110-314; và các đồ đạc dành cho trẻ em sử dụng có mang dòng chữ “sơn có chì” đã bị tuyên bố là sản phẩm độc hại bị cấm theo Điều 2(g) của Đạo Luật Liên Bang về Các Chất Liệu Bị Cấm (FHSA)).

Sản phẩm sơn gỗ gốc nước Green HOÀN TOÀN KHÔNG CHỨA chì và các kim loại nặng (Sb, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Se) theo danh mục ATSM F963-17, điều 4.3.5.1. Chứng nhận kiểm định bởi SGS.

Hải Quan Và Biên Phòng (CBP)

Nước Xuất Xứ: Dấu Trên Các Đồ Vật Nhập Khẩu và Trên Thùng đựng đồ

Tiêu Đề 19, Bộ Luật Hoa Kỳ, Chương 4, Đoạn 1304 Mọi sản phẩm được nhập khẩu vào Hoa Kỳ phải tuân thủ quy định Ghi Xuất Xứ 19 CFR 134. Quy định này bắt buộc mọi đồ vật có xuất xứ nước ngoài (hoặc thùng đựng đồ chứa đồ vật đó) được nhập khẩu vào Hoa Kỳ phải được ghi tại một nơi dễ thấy, dễ đọc, rõ ràng, và vĩnh viễn như bản chất của đồ vật đó (hoặc của thùng đựng đồ) cho phép, và theo một cách thức chỉ rõ cho người mua cuối cùng ở Hoa Kỳ biết được tên Tiếng Anh của nước xuất xứ của đồ vật đó vào thời điểm nhập khẩu.

Thuật ngữ và phương pháp ghi xuất xứ đối với hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA)

Hàng Dệt Chống kháng sinh: Đạo Luật LIên Bang về Chất Diệt Trùng, Diệt Nấm Mốc Và Diệt Chuột (FIFRA)

Tiêu Đề 7, Bộ Luật Hoa Kỳ, Chương 6, Đoạn 136 Đạo luật này đặt ra quy định của liên bang về việc phân phối, bán và sử dụng các chất diệt côn trùng nhằm bảo vệ sức khỏe của con người và môi trường. Các sản phẩm diệt hoặc đẩy lùi vi trùng hoặc vi khuẩn được coi là thuốc diệt côn trùng, và phải đăng ký với EPA trước khi phân phối hoặc bán. EPA sẽ không cho đăng ký một loại thuốc diệt côn trùng nào trước khi loại thuốc này được kiểm nghiệm cho thấy nó không gây ra một nguy cơ không hợp lý nào khi được sử dụng đúng theo hướng dẫn. Điều này bao gồm cả các thuốc diệt côn trùng có trong vải sợi để mang lại tính chống kháng sinh vật hoặc diệt trùng khác.

Đạo Luật Kiểm Soát Các Chất Độc (TSCA)

Đạo Luật Kiểm Soát Các Chất Độc trong năm 1976 (15 USC 2601-2692) trao cho EPA thẩm quyền yêu cầu các bên hữu quan báo cáo, lưu giữ hồ sơ và kiểm nghiệm, và đặt ra các hạn chế liên quan tới các chất hóa học và/hoặc các hỗn hợp hóa chất. Một số chất liệu nhìn chung nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của TSCA, bao gồm trong số đó có cả thức ăn, thuốc, hàng mỹ phẩm và thuốc diệt nấm mốc và chuột bọ.

EPA đã công bố một quy định mới quan trọng về việc sử dụng hexabromocycledodecane và 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane (HBCD) dùng làm chất chống cháy trong hàng dệt may tiêu dùng (ngoài việc dùng cho xe cơ giới). Quy định này, có hiệu lực từ Ngày 23 Tháng Mười Một năm 2015, sẽ thêm một đoạn vào 40 CFR 721 để buộc những ai có dự định sản xuất (gồm cả nhập khẩu) hoặc chế biến các hóa chất này cho mục đích sử dụng nêu trên phải thông báo cho EPA ít nhất 90 ngày trước khi bắt đầu hoạt động đó. Việc buộc phải thông báo này sẽ mang lại cho EPA cơ hội đánh giá việc sử dụng dự kiến đó, và nếu phù hợp, ngăn cấm hoặc giới hạn hoạt động này trước khi nó xảy ra. EPA cũng hoàn tất một SNUR cho hóa chất perfluoroalkyl carboxylate chuỗi dài (LCPFAC) được dùng làm một phần của thảm hoặc dùng để xử lý thảm.

Formaldehyde trong Ván Sợi Gỗ Ép Mật Độ Cao (HDFB)

Vào ngày 7 Tháng Bảy năm 2010, Tổng Thống ký ban hành Đạo Luật về Tiêu Chuẩn Formaldehyde cho Các Sản Phẩm Gỗ Composite. Sắc luật này [là văn kiện đã thêm Tiêu đề VI (hạn chế phát thải Formaldehyde) vào Đạo Luật Kiểm Soát Các Chất Độc (TSCA)], thiết lập các giới hạn cho phát thải formaldehyde từ các sản phẩm bằng gỗ composite: ván ép gỗ cứng, ván sợi gỗ mật độ trung bình, và ván gỗ dăm. Các tiêu chuẩn quốc gia về phát thải nêu trong Đạo Luật này cũng giống như các chuẩn mà trước đây Ban Nguồn Lực Không Khí California đã đặt ra cho các sản phẩm được bán, chào hàng, cung cấp, sử dụng hoặc chế tạo để bán ở California.

Ngày 10 Tháng Sáu năm 2013, EPA đề xuất hai quy định:

– Quy định thứ nhất sẽ thiết lập khuôn khổ cho chương trình cấp chứng chỉ bởi một bên thứ ba nhằm bảo đảm rằng các nhà sản xuất các ván gỗ composite phải tuân thủ các giới hạn phát thải formaldehyde đã được xác lập trong Tiêu Đề VI của TSCA. Quy định này được biết đến như là Quy Định Khung Cho Chương Trình Cấp Phép Bởi Bên Thứ Ba.

 – Đề xuất thứ hai sẽ thi hành các tiêu chuẩn về phát thải formaldehyde theo Tiêu Đề VI của TSCA và sẽ áp dụng cho gỗ ván ghép gỗ cứng, ván sợi gỗ ép mật độ trung bình, ván ép gỗ dăm và hàng thành phẩm có chứa các sản phẩm này và được bán, cung cấp, chào hàng, hoặc sản xuất (và cả nhập khẩu) trong nước Mỹ. Quy định này được gọi là Quy định về thực hiện.

Sản phẩm sơn gỗ gốc nước Green HOÀN TOÀN KHÔNG CHỨA các chất độc hại (DBP, BBP,DEHP, DINP, DCHP, DnHP, DIBP, DnPP) theo danh mục CPSIA section 108/ 16 CFR 1307 – Phthalates 8P. Chứng nhận kiểm định bởi SGS.

Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC)

Đạo Luật Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (Đạo Luật FTC)

Bộ Luật Hoa Kỳ 15, Chương 2, Tiểu Chương 1, Đoạn 41-58 Đạo Luật FTC cấm đoán rộng rãi các hành vi hoặc các thực hành gian dối hoặc không công bằng trong thương mại hoặc có ảnh hưởng tới thương mại. Ủy Ban sẽ cho là lừa dối, nếu, bằng cách thêm vào hoặc bỏ đi thông tin, có phần chắc sẽ:

• Làm cho người tiêu dùng chệch hướng không thể hành động hợp lý trong hoàn cảnh của họ, và

• Ảnh hưởng đến việc chọn lựa hoặc hành vi của người tiêu dùng, do đó dẫn đến bị thương tật.

Đạo luật FTC cho phép FTC thông qua một số Đạo Luật và Quy Định nhằm cấm hành vi hoặc các cách làm không công bằng hoặc lừa dối.

Các Tuyên Bố Về Tiếp Thị Liên Quan Đến Môi Trường

16 CFR 260, hướng dẫn cho việc sử dụng các tuyên bố tiếp thị liên quan đến môi trường,

Các hướng dẫn này áp dụng cho các tuyên bố về thị trường trong nhãn hàng, quảng cáo, tài liệu xúc tiến thương mại và mọi hình thức tiếp thị khác, theo cách thức khẳng định trực tiếp hay bằng cách gây ấn tượng, bằng ngôn từ, biểu tượng, biểu chương, thương hiệu, mô tả, tên hiệu sản phẩm, hoặc bằng các biện pháp khác, bao gồm việc tiếp thị thông qua các biện pháp điện tử hay kỹ thuật số, như internet hoặc email. Hướng dẫn này áp dụng cho mọi tuyên bố về các đặc tính môi trường của sản phẩm, gói hàng, hoặc dịch vụ đi kèm với việc bán hàng, chào hàng, hoặc tiếp thị sản phẩm đó, gói hàng hoặc dịch vụ cho cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình sử dụng, hoặc được dùng cho các doanh nghiệp, cơ quan hoặc sản xuất công nghiệp.

Các tuyên bố về môi trường: Tóm Tắt Hướng Dẫn Về Môi Trường Xanh Sạch

Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Sợi hữu Cơ: Đạo Luật Sản Xuất Thực Phẩm Hữu Cơ (OFPA) năm 1990

Điều 7, Bộ Luật Hoa Kỳ, Chương 94, Chứng Chỉ Sản Xuất Hàng Hữu cơ, Đoạn 6501-6523

USDA đặt ra quy định cho thuật ngữ hữu cơ khi sử dụng cho các sản phẩm nông nghiệp thông qua Quy ĐỊnh Chương Trình Hữu Cơ Quốc Gia (NOP), 7 CFR Part 205. Các loại sợi nguyên liệu trong tự nhiên như sợi bông, len, và lanh là các sản phẩm nông nghiệp và nằm trong các tiêu chuẩn của sản xuất chăn nuôi và trồng trọt NOP. Bất cứ sản phẩm vải dệt nào được sản xuất tuân thủ đầy đủ các quy định NOP, bao gồm cả việc được cấp chứng chỉ bởi một bên thứ ba được chấp thuận, sẽ được phép dán nhãn sản phẩm hữu được NOP chứng nhận và được mang con dấu hữu cơ của USDA.

Đạo Luật Lacey được thông qua nhằm ngăn chặn việc mua bán gỗ từ việc cưa chặt cây trộm và ngăn ngừa việc mua bán các sản phẩm gỗ làm từ các cây gỗ bị cưa chặt trộm. Việc nhập khẩu một số loại cây và sản phẩm từ cây mà không khai báo nhập khẩu là bất hợp pháp. Hàng nhập khẩu từ tất cả các nước đều phải chịu sự điều chỉnh của các điều khoản của Đạo Luật Lacey. Điều này bao gồm cả các nguyên liệu được nhập khẩu song nguồn gốc xuất xứ lại từ Mỹ.

Việc đảm bảo sản phẩm an toàn khi sử dụng được quy định rất khắt khe, sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu sẽ bị từ chối nhập khẩu ngay tại cảng, không được tái xuất mà phải bị hủy bỏ. Mọi chi phí cho việc tiêu hủy ( bao gồm nhân công, vận chuyển, kho bãi..) sẽ được tính cho ngươi sở hữu hàng hóa đó . Nếu không trả những khoản phí này, họ se bị ghi nợ và sẽ không được phép nhập khẩu trong trương lai cho tới khi thanh toán hết những khoản này.

Mức hình phạt rất cao, CPSIA gia tăng mức phạt dân sự lên đến 100.000 USD cho 1 lận vi phạm và lên tới 15.000.000 USD cho gộp chung nhiều lần vi phạm.

Lời kết

Để vượt qua được những quy định này ngành gỗ xuấ khẩu của chúng ta phải trải qua cuộc cách mạng lâu dài cả trong khâu thu mua nguyên liệu, chế biến cũng như phân phối. Điều đó làm gia tăng khả năng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm gỗ theo hướng dần thích ứng với những thị trường khó tính, chất lượng cao. Các quy định, cuối cùng cũng để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người sử dụng cuối cùng, người công nhân tham gia các công đoạn chế tạo sản phẩm từ lúc bắt đầu đến lúc hoàn thiện sản phẩm. Các chứng chỉ rừng đảm bảo gỗ được lấy từ các nguồn hợp pháp, hạn chế việc phá rừng trái phép. Các quy định về sản xuất, phân phối trong nước cũng ngày càng được hoàn thiện, gần hơn đến các tiêu chuẩn của Mỹ và Châu Âu.

Sản phẩm sơn gỗ gốc nước Green, an toàn không độc hại, thân thiện với môi trường là chìa khóa để các doanh nghiệp chế biến đồ gỗ mở rộng thị phần xuất khẩu.

Call Now Button